Om IGC

 

 

 

Jag som driver IGC heter Pär Hedblom och har 15 års erfarenhet av innovationsarbete i olika roller som produktspecialist, designer, projektledare och affärscoach i sammanhang som spänner från startups till företag som ÅF Consult, Ericsson,Caterpillar, DeLaval och Scania.

Vision:

ICG bidrar till en effektiv värld där användandet av produkter och system är optimerade för den mest gynnsamma effekten, där nyttjandegraden är hög och slöseriet minimalt.

Mission:

ICG arbetar för att effektivt hjälpa innovativa företag och organisationer att ta sig närmare sina visioner och minimera tiden från lösa antaganden om sina kunders behov till konkreta insikter om vad som faktiskt hjälper användaren att ta sig närmare sina mål.

Värdeerbjudande:

ICG hjälper dig att frigöra din organisations innovationskraft.

Innovationskraften som framtidssäkrar din affär och skapar konkurrensfördelar som direkt påverkar verksamhetens resultat och lönsamhet.

Värdegrund:

  • Ärliga/Genuina/tillförlitliga
  • Transparenta
  • Resultatfokuserade
  • Lyhörda
  • Professionella