Vad är innovation

Ordets rötter kommer det från det latinska innovare, vilket betyder förnya. I sin substantivform kan innovation då översättas till en förnyelseInnovation handlar alltså om nya och bättre sätt att möta ett behov eller en efterfrågan.

Innovationen måste kommersialiseras, om den inte har det är det tekniskt sett fortfarande en uppfinning

Innovation är inte synonymt med teknisk komplexitet. Innovation handlar mer om förståelsen av behovet än förmågan att konstruera en tekniskt avancerad lösning

En innovation är när din idé blivit så pass bra att du kan sälja den, dvs du har en betalande kund. En innovation måste kommersialiseras, om den inte har det är det tekniskt sett fortfarande en uppfinning” – Oslo-manualen

Källa: Oslo manualen